BB>Infobyrån>Barn Efter förlossningen|Sjuk|Barnvagn|Solen|Tänder|Säkerhet|Amning|Inskolning|Babysim  
Barnsakerhet
Barnsäkerhet
Fakta från konsumentverket
 
 • Skötbord eller annan skötplats?
 • Nappen: Checklista för säkerhetskontroll
 • Sängar till barn
 • Barnstolar: Se upp för fallolyckor
 • Undvik miljögifter i leksaker
 • 15 råd om leksaker och små barn
 • Högljudda leksaker kan skada för livet
 • Olyckor med leksaker: Läs märkningar och varningstexter
 • Kontrollera själv kvävningsrisken
 • Småbarnshjälmen - cykelhjälmen för små barn
 • Barnkläder med huvor och snoddar stoppas
 • Flytvästar: välj rätt väst för barn
 • Sliten lekplats kan skada barn
 •  KOVFS 1993:9 Konsumentverkets föreskrifter om leksakers säkerhet

  Skötbord eller annan skötplats?

  Den säkraste skötplatsen för barnet är en dyna på golvet. Men ett skötbord ger en bättre arbetsställning. Med en skötplats på golvet är det ingen risk att barnet ramlar ner. Men för den som ska byta på barnet är det bekvämare och skonsammare för ryggen att ha en skötplats högre upp. Det kan vara ett skötbord eller någon annan slags skötplats som man ordnar själv.

  Ett bra skötbord:

  · har en stor skötyta

  · har höga och rejäla kanter på tre sidor

  · har en bra arbetshöjd

  · står stadigt

  · är lätt att hålla rent

  · har bra förvaringsplatser för skötutrustningen

  · går att använda till annat efter skötperioden

  Nappen: Checklista för säkerhetskontroll

  Läs på förpackningen när du köper napp. Det ska stå att nappen är typgodkänd och uppfylla kraven i Konsumentverkets riktlinjer.

  Gör själv en säkerhetskontroll:

  · En napp får inte ha snören, band eller annat som kan fästas runt barnets hals. Det har hänt att småbarn fastnat och strypts.

  · Snören till napphållare ska inte vara mer än 22 centimeter långa, vilket är måttet runt halsen på ett sex månader gammalt barn.

  · Skölden ska vara så stor att den inte kan komma in i barnets mun. Det ska helst finnas ventilationshål.

  · Kolla sugdelen. Det får inte finnas hål eller rivmärken som kan göra att den så småningom lossnar från skölden.

  · Provdra i sugdelen varje gång innan barnet får nappen. Materialet blir skörare med tiden.

   

  Sängar till barn

  Titta efter rätt märkning när du köper säng till småbarn. Europeiska säkerhetskrav ska vara uppfyllda. Även våningssängar ska klara krav avseende barn, eftersom det ofta är barn som sover i våningssäng. Barn ligger inte stilla utan försöker ofta klättra eller skaka sängen. Ett första krav på en småbarnssäng är att den är stabil. Dessutom ska barnet inte kunna skada sig genom att fastna mellan spjälor och ribbor.

  Förhindra fallskador
  Cirka 100 barn per år kommer till akutmottagningar i Sverige på grund av att de har fallit från sin spjälsäng. Om barnet börjar försöka klättra ur sängen är det dags att ordna så att de kan göra det på ett säkert sätt. Ett sätt kan vara att sänka ena sidan om det är möjligt och ställa en stol vid sidan av, på vissa modeller kan man ta bort en sida eller några spjälor. Ett annat sätt är att byta till en säng utan höga kanter.

  Läs märkningen
  En småbarnssäng som utges för att uppfylla kraven i gällande standard för småbarnssängar ska vara permanent märkt med följande information:
  · namn, registrerat varumärke eller registrerat varumärke för tillverkare, distributör eller återförsäljare tillsammans med uppgifter som gör det möjligt att identifiera produkten
  · nummer och datum på standarden SS-EN 716
  · en linje eller annan märkning på sängens sida, minst 200 mm nedanför sängsidans övre kant, för att indikera maximihöjd eller tjocklek på madrassen.
  EN 716 är beteckningen på den europeiska standarden. SS står för Svensk Standard och innebär att det är den standard som används i Sverige. Andra förtecken förekommer i andra länder, t ex BS för Brittish Standard.

  Se upp med resesängar
  Det finns skäl att vara extra försiktig med resesängar för småbarn. Det har skett olyckor där sängen fällts ihop av sig själv med barnet inuti.
  Om du lägger barnet i en resesäng: kontrollera noga att sängen är ordentligt uppfälld! Tryck på fällmekanismerna och förvissa dig om att sängen inte kan fälla ihop sig.

  Våningssängar
  Det är vanligt att barn får sova i våningssängar. En europeisk standard reglerar säkerhetskraven. Till exempel måste det finnas en skyddsbräda på alla fyra sidorna av den övre sängen. Det är bara tillåtet med en öppning, för att göra det lättare att ta sig i och ur sängen.
  Barn under sex år ska inte läggas i den övre sängen på en våningssäng. De får heller inte ta sig upp där på dagtid, eftersom de kan ramla ned och göra sig illa.
  Att koppla en rutschkana till den övre sängen kan förvandla våningssängen till ett farligt lekredskap, om inte golvet nedanför täcks med mjuka, stötdämpande dynor.

   

  Barnstolar: Se upp för fallolyckor

  Höga barnstolar är inblandade i många fallolyckor. Håll uppsikt över barnet när det sitter i stolen. Använd gärna utrustning som kopplar fast stolen i bordet. En vanlig anledning till olyckor med höga barnstolar är att barnet sätter upp fötterna mot bordskanten och trycker ifrån så att stolen välter. Ett sätt att undvika sådana olyckor är att sätta fast stolen i bordet. Det finns särskilda ”ankare” att köpa för att koppla fast barnstolar.

  Säkrare sittdel
  En annan vanlig anledning till fallolyckor är att barnet ställer sig upp i stolen, tappar balansen och faller ur. Ett sätt att undvika det är att välja en stol med en så trång sittdel att den hindrar barnet från att dra upp benen på sitsen. Då kan barnet inte resa sig upp i stolen.

  Läs märkningen
  Konsumentverket har riktlinjer för barnstolar. En hög barnstol som utges för att uppfylla kraven i gällande standard ska vara hållbart och tydligt märkt med:
  · namn, varumärke eller annan beteckning för identifikation av antingen tillverkare, distributör eller återförsäljare
  · en referens till standarden ENV 1178
  · texten VARNING. LÄMNA INTE BARNET UTAN UPPSIKT.

  Varning för lekstolar
  Så kallade lekstolar, tidigare kallade lära-gå-stolar, innebär många faror. De allvarligaste olyckorna sker när barn kör utför trappor med dem.
  En annan orsak till olyckor är att barnen plötsligt blir mer lättrörliga och når farliga saker som de inte nått upp till tidigare. Många lekstolar välter dessutom lätt.
  I dag finns lekstolar som är konstruerade för att förhindra olyckor. Vissa är så breda att de inte kommer genom dörröppningar. Andra är konstruerade så att de stannar på det översta trappsteget om stolen är på väg ut i en trappa.
  Barn lär sig inte att gå tidigare med hjälp av en lekstol. Det är en leksak, syftet är endast att roa. Läkare och sjukgymnaster befarar att skelettet kan skadas om alltför små barn sitter i lekstolar längre stunder.

  Undvik miljögifter i leksaker

  Leksaker kan innehålla ämnen som är skadliga både för hälsan och miljön. Men de flesta miljöstörande ämnen i leksaker är inte farliga för barnen. När man köper leksaker är det risk att man får med miljöskadliga ämnen på köpet. Till exempel mjukgörare, flamskyddsmedel eller färger. Många leksaker förvandlas fort till skräp. Då kommer ämnena att på ett eller annat sätt leta sig ut i miljön.

  Enligt miljölagstiftningen har den som tillverkar, importerar och säljer leksaker ansvar för att leksakerna inte skadar människor eller miljö, varken vid tillverkning, användning eller när leksaken hamnar i soporna.

  Leksaker av plast
  Leksaker görs av många olika slags plaster. I PVC finns ibland miljö- och hälsoskadliga mjukgörare, exempelvis ftalater. En del ftalater påverkar hormoner hos djur och människor. Leksaker som är ämnade för barn under tre år och som barn kan stoppa i munnen ska vara fria från ftalater för att få säljas i Sverige.
  Kadmium i plast har också varit omdiskuterat. Nu för tiden får inte produkter som tillsatts kadmium marknadsföras i Sverige. Däremot kan gamla röda och gula plastleksaker innehålla kadmium. Barn får inte i sig tungmetallen när de suger på leksakerna, men ämnet kommer ut i miljön när leksakerna hamnar på soptippen eller bränns upp.

  Elektroniska leksaker
  Miljöfarliga ämnen som bly, nickel, kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel förekommer i kretskort i elektroniska leksaker. I leksaker med inbyggda batterier finns ibland tungmetallen kadmium. Elektroniska leksaker ska lämnas till batteriinsamlingen eller miljöstationen.

  Nallar och andra mjukdjur
  Vissa textilier behandlas med flamskyddsmedel eller pigment som är hälso- och miljöfarliga. Det finns miljömärkta tygleksaker.

  Färger och lim
  En del färger och lim innehåller hälso- och miljöskadliga ämnen, som tungmetaller eller organiska lösningsmedel. En dansk undersökning av 84 vatten- och oljefärger för hobbybruk visade att nära nio av tio innehöll tungmetaller.

  Köpråd

  1. Köp leksaker som håller
  Leksaker av hög kvalitet, som håller till flera barn, kanske till och med till barnbarnen, är bra för miljön. Det går åt mindre resurser vid tillverkningen, och mängden avfall minskar.

  2. Små barn ska ha stora leksaker
  Leksaker som inte är gjorda för små barn kan vara farliga. Små barn stoppar allt i munnen. Hälsoskadliga ämnen tas också lättare upp i kroppen om barn suger på leksakerna.
  · Låt inte små barn leka eller suga på leksaker som är gjorda för större barn.
  · Till små barn - undvik leksaker som är gjorda av PVC-plast.
  · Kontrollera att batterier inte är åtkomliga för barnet.

  3. Köp bara plastleksaker med deklarerat innehåll
  Man kan inte se på plasten vad det är för slags plast om det inte står på leksaken eller förpackningen vad man köper.
  · Försök att välja plastleksaker där tillverkaren angett plastsorten. Tyvärr, framgår det sällan.

  4. Inga vuxenfärger till barn
  Det är inte alla färger, lim och liknande som säljs som leksaker. Ändå används de många gånger av barn. Samma sak gäller filtpennor. Barn målar gärna på huden och slickar på pennor. På så sätt kan de få i sig ämnen som inte är hälsosamma.
  · Köp inte färger eller lim till barn som har ett varningsmärke för hälsofarliga ämnen (orange ruta med ett kryss) på förpackningen
  · Ge inte barnen filtpennor som är avsedda för vuxna. Det finns särskilda pennor för barn. Se också till att hattarna till pennorna inte är så små att de kan fastna i halsen. Använd Konsumentverkets testcylinder.

  5. Ingen elektronik i soptunnan
  Elektroniska leksaker går ofta sönder rätt fort. Släng aldrig leksaker med batterier eller annan elektronik i soporna.
  · Lämna leksaker med batterier eller elektronik till miljöstationen.

  CE-märkning
  Alla leksaker ska vara märkta med det europeiska CE-märket. CE-märket är dock ingen garanti för att leksakerna är fria från miljö- eller hälsoskadliga ämnen. EU:s standard som tar upp kemiska ämnen i leksaker omfattar bara åtta tungmetaller.

   

  15 råd om leksaker och små barn

  När man köper leksaker till barn under tre år måste man vara extra uppmärksam.

  1. Köp inte "billigt skräp". Välkända märkesvaror i fackhandeln är oftast bättre. Var extra uppmärksam om du ändå köper leksaker på en marknad eller på andra tillfälliga säljställen.

  2. Fråga först, köp sedan. Be om information om leksaken i butiken, be om bruksanvisning och helst en skriftlig sådan. Alla varningar ska vara på svenska.

  3. Mjuka djur och dockor ska tåla tvätt. Ögon, nosar, knappar och andra detaljer ska sitta ordentligt fast.

  4. Låt bli att köpa leksaker av skör plast som lätt går sönder. Barn under tre år ska ha extra starka leksaker. De ska tåla att både kastas, bankas och bitas i utan att gå sönder.

  5. Släng tunna plastförpackningar innan barnet får tag på dem. Släng också alla trasiga leksaker

  6. Klipp bort alla plastmärken, plasttrådar till prislappar med mera. Små saker som kan lossna och hamna i munnen kan vara en risk.

  7. Se upp för små föremål i chokladägg. De kan vara farliga om barn får dem i halsen.

  8. Skallror, bitringar och andra leksaker för barn som inte kan sitta upp själva får inte ha utstående eller påklistrade delar som kan tas loss och täppa till luftvägarna om barnet stoppar dem i munnen.

  9. Känn på leksaken. Farlig fyllning knastrar vanligen (till exempel plastpärlor) eller känns grynig. Fråga säljaren vad fyllningen består av. Det ska heller inte finnas dåliga sömmar som kan gå upp. Provdra lite själv. På mjuka djur är sömmen mellan benen ofta en svag punkt.

  10. Bollar och andra runda saker ska helst vara minst 5 centimeter i diameter.

  11. Var misstänksam mot mjukplast som luktar illa. Det kan bero på att leksaken innehåller skadliga kemikalier.

  12. Kritor, färgpennor, filtpennor och liknande ska vara avsedda för småbarn. Pennor för vuxna kan vara farliga att suga och slicka på eller att rita med på huden.

  13. Snören och snoddar på leksaker, barnsäng och barnvagn får inte vara mer än 22 centimeter långa. Det gäller även småbarnsleksaker med öglor, knoppar och annat som kan bilda en snara.

  14. Ta bort barnsängsleksaken som är spänd över sängen när barnet börja resa sig på händer och knän vid ungefär sex månaders ålder. Barn har blivit hängande över leksaken med risk för strypning.

  15. Försök undvika leksaker med kraftigt ljud. Pistoler, mobiltelefoner och pipdjur kan skada hörseln.
  Om du har frågor om leksaker och säkerhet, kontakta konsumentvägledaren i din kommun.

  Högljudda leksaker kan skada för livet

  Det finns många roliga och bra leksaker som låter – som pinglar, surrar, spelar melodier, brusar, piper eller ringer. De allra flesta är helt ofarliga. Men det finns också farliga leksaker, som kan skada ett barns hörsel för all framtid. Under lång tid har det inte funnits några regler för hur högt leksaker får låta. Men den 31 januari 2001 infördes nya EU-regler på området. Reglerna omfattar leksaker som ger ifrån sig mycket korta slag-, knäpp- eller explosionsljud, så kallat impulsbuller, och leksaker som hålls intill örat.

  Knallpulver
  En knallpulverpistol ger ifrån sig ett så snabbt ljud att hjärnan inte hinner upfatta ljudstyrkan. Man hör helt enkelt inte att ljudet är skadligt.
  Knallpulverpistoler har så pass höga knallar att ett enda skott kan ge bestående hörselskador. Risken är större ju närmare örat ljudet kommer. Just problemet med knallpulverpistoler är ännu inte löst i den nya EU-standarden för leksakers ljudnivåer.
  Om barnen absolut vill leka med knallpulver och leksakspistoler är det bättre att de gör det ute. Men de får inte sikta på varann, i synnerhet inte mot eller nära ansikte och öron.

  Smällare
  Smällare skadar hörseln på samma sätt som knallpulver. En del smällare har dessutom så kort stubin att man inte hinner springa undan innan smällen kommer.

  Knäppljud
  Även knäppande leksaker kan avge så höga ljud att hörseln skadas. Det är särskilt allvarligt eftersom det ljud de ger ifrån sig inte gör ont eller känns så höga, men de kan skada örat ändå. Pröva inte i affären – fråga i stället om ljudnivån och undvik helst den typen av leksaker.

  Varaktiga ljud
  Leksakstelefoner, radiostyrda bilar, leksaksverktyg och många elektroniska leksaker har ofta ihållande höga ljud. Sådana leksaker kan du testa i affären. Var särskilt noga med mobiltelefoner och andra leksaker som barnen håller nära örat. Låter det högt och besvärande när du håller leksaken vid örat: köp den inte.

  För de minsta
  Pipdjur, speldosor, skallror och andra småbarnsleksaker som låter har i dag oftast acceptabla ljudnivåer. Men prova också här att hålla leksaken nära örat innan du köper den. Om den skulle hamna i sängen alldeles intill barnets öra kan ljudet skada eller irritera barnet om det är för högt. Tänk på att höga gälla pipljud förstärks i småbarns trånga hörselgångar. Vuxna som leker med småbarn kanske håller en pipdocka, skallra eller speldosa intill barnets öra.

  Klarade inte EU:s krav
  I december 2001 lät Konsumentverket testa ljudleksaker; mobiltelefoner och knallpulverpistoler, köpta runt om i landet. Av 28 undersökta telefonmodeller klarade bara hälften EU:s gränsvärde. Av 12 testade pistolmodeller klarade endast två - med nöd och näppe - gränsvärdet.

  Läs mer om högljudda leksaker i pressmeddelandet
  Starka ljud från leksaker skadar barns hörsel.

  Olyckor med leksaker: Läs märkningar och varningstexter

  En av de allvarligaste olycksriskerna med leksaker är att småbarn stoppar i sig något som fastnar i halsen. Olyckor där barn skadar sina ögon eller sin hörsel händer också.
  Leta efter CE-märket och och varningstexter på förpackningar. Leksaker kan vara inblandade i olyckor på olika sätt. Ofta handlar det om händelser som att barn ramlat av sina åkleksaker, att de får leksaker kastade i huvudet eller snubblar på dem.
  Men det inträffar också en del olyckor och olyckstillbud som har att göra med brister hos själva leksaken.

  Sätter i halsen
  De flesta anmälningar som Konsumentverket får in handlar om leksaker med smådelar som små barn stoppat i munnen. Det kan i värsta fall leda till kvävning eller andra skador. Några exempel är plastkulor i trasiga skallror, ögon och nosar som lossnat från nallar, lösa munstycken till ballonger och leksaker i chokladägg. Man kan själv undersöka leksaker med hjälp av en särskild testcylinder för att se om de kan vara farliga för små barn.

  Farliga snören
  En annan fara för små barn är leksaker med långa snören. De kan sno sig runt halsen så att barnet inte kan andas. Ögonen är också en utsatt kroppsdel. Det har hänt att hårda pilar, leksakshelikoptrar och katapultflygplan träffat barn i ögonen och orsakat blindhet. Ytterligare ett område som experter ser allvarligt på är bullerskador. Man vet att höga ljudnivåer kan orsaka hörselskador.

  CE-märket
  En första regel är att titta efter CE-märket. Det innebär att tillverkaren försäkrar att leksaken uppfyller EU:s gemensamma krav på säkerhet och leksaksstandarden SS EN 71.
  Leksaken ska också vara märkt med tillverkaren eller importörens namn eller varumärke. Helt anonyma leksaker kan vara riskabla.
  Köp inga leksaker som inte har CE-märket. De kan ha dålig kvalitet och vara farliga att leka med.
  Tyvärr går det inte att lita på att CE-märkta leksaker är säkra. Det fuskas ibland. Alla CE-märkta leksaker har inte testats innan de hamnar i butikshyllorna. Därför gäller det att vara vaksam.

   

  Annan märkning Vissa leksaker ska också ha varningstext eller åldersmärkning. Leksaker för äldre barn kan vara farliga för småbarn. Det finns en särskild varningssymbol för leksaker som är farliga för barn under tre år. Upplysning om risken ska finnas bredvid symbolen. Ibland finns en skriven varningstext.

  Läs varningstext
  En varningstext kan till exempel säga att leksaken måste aktas för eld eller att någon vuxen måste hålla uppsikt. Varningen ska vara skriven på svenska. Den är ofta svår att hitta, så det gäller att granska förpackningen noga.

  Exempel på varningstext:

  ”Varning: barn under åtta år kan kvävas av ej uppblåsta eller trasiga ballonger. Nödvändigt med övervakning från vuxen. Håll ouppblåsta ballonger borta från barnen. Kasta genast trasiga ballonger.”

  ”Varning! Ej lämplig för barn under 36 månader. Innehåller smådelar”


  Beställ testcylinder

  Kontrollera själv kvävningsrisken

  En testcylinder kan hjälpa dig att gallra bort leksaker och smådelar som ett litet barn kan stoppa i munnen och riskera att kvävas av. Små barn undersöker och provar alla saker genom att stoppa dem i munnen. Därför finns det risk att små leksaker och smådelar från leksaker och andra småbarnsprodukter kan fastna i barnets strupe och sugas in i lungorna med andningsluften. Barnet kan få skador på luftvägarna och i olyckliga fall kvävas.
  Testa leksaker och smådelar genom att stoppa dem i provcylindern. Ryms saken i sin helhet i något läge i cylindern så är den farlig för ett litet barn.
  Undvik också att ge småbarn saker som ligger precis på gränsen att gå i cylindern. Små bollar, kulor och andra klotformade eller halvklotformade saker ska helst ha mer än 5 centimeters diameter för att inte täppa till luftvägarna. Måtten på cylindern är som på ritningen.

  Beställ testcylindern

  Kom ihåg att inga säkerhetsregler kan ersätta föräldrars vaksamhet och sunda förnuft.

  LEK och FRITID

  Småbarnshjälmen - cykelhjälmen för små barn

  Börjar det bli dags att köpa den allra första skyddshjälmen till barnet? Då är det tid för information om småbarnshjälmen och vad som skiljer den från en vanlig cykelhjälm. En småbarnshjälm är en cykelhjälm för små barn. Hjälmen är också lämplig vid lek. Småbarnshjälmen känns igen på det gröna spännet (och/eller det gröna hakbandet) som är en säkerhetsanordning, konstruerad för att lösa ut vid viss belastning, till exempel om barnet skulle fastna och bli hängande i hjälmen.

  En vanlig cykelhjälm däremot har ett hakband som håller kvar hjälmen även om det utsätts för mycket stora krafter. Detta har visat sig innebära en stor risk för små barn eftersom de ofta lämnar cykeln och leker eller klättrar och då fortfarande har hjälmen kvar på huvudet. Det har då hänt att barnet har fastnat med hjälmen och blivit hängande eftersom hakbandet inte öppnats.

  Det viktigaste för att undvika att ett sådant tillbud blir allvarligt är att ha uppsikt över barnet. Dessutom bör barnets hjälm vara en småbarnshjälm istället för en vanlig cykelhjälm, eftersom småbarnshjälmen är konstruerad för att lossna vid viss belastning.

  Vad är en småbarnshjälm?
  Tekniskt sett är småbarnshjälmen en hjälm som uppfyller kraven i standarden för småbarnshjälmar, SS-EN 1080. Därigenom uppfylls också kraven i Lagen om personlig skyddsutrustning för privat bruk.

  Konsumentverket har kommit överens med NTF, Vägverket samt Väg- och Trafikinstitutet om att beskriva småbarnshjälmen så här:

  · småbarnshjälmen är en cykelhjälm för små barn

  · den är lämplig upp till sjuårsåldern vid all cykling och skjutsning

  · den har samma skyddsförmåga som cykelhjälmen men hakbandet har en automatisk utlösningsanordning för att minska risken att barnet ska fastna med hjälmen och bli hängande

  · den har ett grönt spänne eller hakband


  Frågor och svar
  Här följer några frågor som man ofta ställer när man ska välja mellan en småbarnshjälm och en vanlig cykelhjälm. Vi har även skrivit ner våra svar:

  Fråga: Ger inte cykelhjälmen bäst skydd vid cykling?

  Svar: För små barn ger småbarnshjälmen det bästa skyddet. Småbarnshjälmen är en cykelhjälm för små barn. Det är samma skyddskrav på småbarnshjälmen som på cykelhjälmen. Skillnaden är bara att småbarnshjälmen har ett hakband som är konstruerat för att lösa ut vid viss belastning medan cykelhjälmens hakband är konstruerat för att alltid hålla hjälmen kvar på huvudet.

  Fråga: När ska småbarnshjälmen användas?

  Svar: Den är främst avsedd som cykelhjälm för barn i förskoleåldern och kan användas i alla situationer vid barns uteaktiviteter då man anser att en hjälm behövs.

  Fråga: Löser inte hakbandet på småbarnshjälmen ut för lätt om det händer en olycka när barnet cyklar?

  Svar: Nej. De tester som gjorts har visat att den kraft som uppstår i hakbandet vid en simulerad omkullkörning ligger långt under den angivna öppningskraften för småbarnshjälmens hakband.

  Fråga: Upp till vilken ålder kan man använda småbarnshjälmen?

  Svar: I standarder och liknande anges upp till sjuårsåldern, men i praktiken kan man använda den längre.

  Fråga: Kan man byta spännet på en småbarnshjälm så att det blir en cykelhjälm?

  Svar: Nej! Man ska inte själv förändra personlig skyddsutrustning. Till exempel måste märkningen överensstämma med hakbandets funktion.

  Krav på hjälmar
  För att få sälja hjälmar ska de uppfylla grundkrav för hälsa och säkerhet. Bruksanvisningen ska vara på svenska och även förklara märkningen.

  Ett CE-märke på hjälmen visar att tillverkaren fått certifikat på att hjälmen uppfyller de krav som lagen ställer. Endast särskilt utsedda laboratorier kan utfärda dessa certifikat.

  Barnkläder med huvor och snoddar stoppas

  Fyra dödsfall och ett flertal allvarliga tillbud har fått Konsumentverket och de stora barnklädestillverkarna att enas om att ta bort de farliga kläderna från marknaden.
  Det gäller ytterplagg och jackor med fasta kapuschonger och långa snoddar.

  De nya frivilliga reglerna, som ännu bara är ett förslag, innebär att kapuschonger ska vara fästade med kardborreband eller knappar så att de lossar om barnet blir hängande i exempelvis en trädgren eller klätterställning. En fastsydd huva kan i värsta fall förvandlas till en strypsnara.
  Undantaget är munktröjor och andra tunnare plagg, där man ännu inte kunnat enas om några restriktioner.
  - Mindre barn som klättrar mycket, bör inte ha kläder med huvor på sig överhuvudtaget, säger Kerstin Csiffary på Konsumentverket.

  En annan farlig detalj är snoddar, särskilt om de sitter runt halslinning eller huva och har knoppar, knutar eller liknande i ändarna. En, relativt sett, vanlig olycka är att en snodd fastnar i glipan mellan rutschkana och ställning och att barnet blir hängande utan att komma loss. Den typen av snoddar ska enligt överenskommelsen inte finnas längre.
  Snoddar längst ner på byxor och kjolar får inte sticka ut alls, för att minska risken att kläderna fastnar när barnet cyklar.

  Flytvästar: välj rätt väst för barn

  Barn i båt och barn som leker på bryggor och stränder ska ha räddningsväst på sig. Lämna för den skull aldrig barnen utan tillsyn. En flytväst är ingen barnvakt. Flytvästar till små barn bör vara enkla för den vuxna att sätta på, men svåra för barnet att ta av.

  Rätt storlek
  En barnväst får inte vara för stor. Då kommer flytkraften för långt ned. Om barnet hamnar i vattnet kommer underkroppen att lyftas för högt samtidigt som huvudet tippar bakåt.
  Grenband ska inte spännas för hårt. Det är obekvämt och kan ge ett felaktigt flytläge. Spelrummet mellan bandet och grenen bör vara cirka fem centimeter.

  Provbada
  Lär barnet flyta i västen och vänja sig vid att räddningsvästen vill vända kroppen till ryggläge. Annars riskerar ett litet barn lätt att råka i panik om det ofrivilligt skulle falla i vattnet.
  Gå gärna till en simhall och öva. Provbada också före varje säsong så vet du att västen fungerar på rätt sätt.

  Barn under ett år
  Barn under ett år är oftast besvärade av att bära flytväst. På större båtar kan man i stället låta dem använda sele. En kraftig barnvagnssele fästad på ett lämpligt ställe kan vara en lösning. Eller en cykelbarnstol ordentligt fastsatt.
  Men självklart måste en passande flytväst finnas med ombord.

  Simhjälpmedel
  På marknaden förekommer vissa simhjälpmedel som är just vad namnet anger: nämligen ett hjälpmedel för simträning och inte en räddningsutrustning. Det är viktigt att tänka på.

  Hyra eller köpa begagnat
  Om du köper begagnad flytväst, kontrollera sömmar, spännen, band och ytterhölje. Äldre västar blir gärna sköra i yttertyget. Köp bara CE-märkta västar.
  I många kommuner kan man hyra flytvästar. Du kan få reda på var genom att kontakta konsumentvägledningen i din kommun.
  Till konsumentvägledningen i din kommun.

   

  Sliten lekplats kan skada barn

  Lekplatsen är den plats där flest barn skadar sig. Varje år inträffar omkring 12 000 lekplatsolyckor i Sverige. Över hälften av fallen är hjärnskakningar, benbrott eller leder som hoppat ur. Nytillverkade lekredskap är i regel bra ur säkerhetssynpunkt. Däremot är underhållet av lekplatser ofta eftersatt. I en kontroll som Konsumentverket genomförde för något år sedan hittades många fel på kommunala lekplatser. Över 200 säkerhetsbrister upptäcktes i de fem kommuner som ingick i undersökningen.

  Anmäl fel
  Det är viktigt att en lekplats inte tillåts förfalla. Om man ser att något är trasigt eller verkar felaktigt ska man klaga hos den som är ansvarig (se nedan). Att själv försöka fixa felen, till exempel att reparera lekställningar, är inget man ska ge sig in på. Det är viktigt att vissa mått och avstånd är riktiga för att lekande barn inte ska riskera att fastna med kläder eller kroppsdelar och göra sig illa.

  Fastighetsägaren har ansvaret
  Ansvaret för att en lekplats uppfyller de säkerhetsregler som finns ligger hos fastighetsägaren. Det kan vara en kommun, en skola, ett fastighetsbolag eller en bostadsrätts- eller samfällighetsförening. Vilka regler som gäller framgår av en folder som tagits fram av Boverket, Konsumentverket och Svenska Kommunförbundet, "Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap". Kommunförbundet har även tagit fram en handbok, "Säkra lekplatsen", som ger vägledning.

  "Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap"
  Ladda hem som PDF-Fil (68,0 kB):
  Förväntad nedladdningstid vid 56K modem: 12 sek

   

   

  Extra information

  Generated in 0.006 seconds in which 0 seconds were spent on a total of 2 queries. Zlib compression enabled.

  Annonsera på BB | Kontakta BB | Abuse | Regler
  Copyright © Babyboom.nu