Tvillingar

Beskedet på att man väntar tvillingar tas ofta emot med skräckfylld förväntan. Det är oftast på ultraljudsundersökningen som man fastställer en tvillinggraviditet. Om man inte valt att göra ett ultraljud kan man börja misstänka tvillingar ifall gravidogrammet pekar uppåt någonstans mellan vecka 20 till 25. Då brukar man kontrollera genom ett ultraljud ifall det rör sig om en tvillinggraviditet. Man kan bekräfta en tvillinggraviditet redan i vecka 8 genom en ultraljudsundersökning.

Om du är tvåäggstvilling själv så är chansen för att du ska få tvillingar dubbelt så stor som för andra kvinnor. Sannolikheten att få tvåäggstvillingar är beroende av ras, ålder, ärftliga faktorer och antalet tidigare graviditeter. Även om tvillingfödandet brukar hoppa över en generation så finns det stora chanser för att det ska inträffa i följande generation trots allt. Förekomsten av enäggstvillingar verkar inte vara beroende av de här faktorerna.

Tvåäggstvillingar är det allra vanligaste. Sju av tio tvillingpar är ett resultat av att kvinnan avlossat två ägg som sedan befruktats helt oberoende av två olika spermier. De båda äggen implanteras sedan i livmodern och utvecklas oberoende av varandra. Tvåäggstvillingar har varsin fostersäck och varsin moderkaka även om det händer ibland att de båda äggen implanteras så nära varandra så att moderkakorna växer samman.

Det är mindre vanligt att ett ägg som befruktats av en spermie delar sig och resulterar i enäggstvillingar. Enäggstvillingar har samma nedärvda egenskaper och har alltid samma kön. Delningen brukar oftast sker efter implanteringen i livmodern. Enäggstvillingar har nästan alltid en gemensam moderkaka även om de har varsin navelsträng och fostersäck.

Tvillinggraviditeter räknas som riskgraviditeter. En mamma som väntar tvillingar går på tätare kontroller och bör vila extra för att inte förlossningen ska sätta igång i förtid.

Risker och vad man kan vänta sig under en tvillinggraviditet:

 • Ökad trötthet
 • Illamåendet kan bli värre på grund av att HCG-halterna är högre än för andra kvinnor i början av en tvillinggraviditet
 • Förhöjt blodtryck är dubbelt så vanligt vid en tvillinggraviditet
 • Förtidig förlossning
 • Havandeskapsförgiftning är dubbelt så vanligt jämfört med vanliga graviditeter
 • Blodbrist, man behöver betydligt mer järn när man väntar två barn
 • Missfallsrisken kan vara dubbelt så stor än under en vanlig graviditet. En tredjedel av tvillinggraviditeterna slutar med att det blir endast ett foster kvar under graviditet eftersom det andra fostret tas upp av kroppen eller stöts ut.


 • En tvillingmamma går i genomsnitt 37 veckor istället för 40 veckor. Man räknar av den anledningen med en något mindre födelsevikt på tvillingarna. Tvillingar fyller ut livmodern snabbare än ett barn och kan lägga sig i den ställningen som de kommer att födas mycket tidigare. 80 % av alla tvillingpar ägger sig tvillingarna i långläge. När den ena tvillingen ligger uppåt med huvudet och den andra neråt burkar det inte vara några problem eftersom det barn som kommer först öppnar upp födelsekanalen så pass mycket så det inte brukar bli några problem att föda det andra i sätesläge. Annars kan de lägga sig bägge två med huvudet neråt och då blir det för det mesta inga som helst problem med förlossningen.
  Om båda barnen ligger i säteslägen gör läkaren en bedömning innan förlossningen det kan eventuellt bli tal om kejsarsnitt. Ibland händer det att ena barnet ligger på tvären eller att barnen är för stora för ditt bäcken och då gör man kejsarsnitt. Om barnen inte är så stora så brukar det gå att vända det andra barnet när det första har blivit fött.
  Man låter det aldrig gå mer än 20 minuter mellan tvilling nummer ett föds och tvilling nummer två. När den första är född så övervakas tvilling två noggrant eftersom påfrestningarna är större för det andra barnet eftersom påfrestningarna har varit större för det andra barnet eftersom det ju blivit utsatt för sammandragningarna under utdrivningsskedet två gånger. Det kan också bli något minskad syretillförsel eftersom livmodern börjar dra sig samman när den första tvillingen är framfödd.

  För en del kvinnor som väntar tvillingar så är det inga som helst problem överhuvudtaget och det uppstår inga komplikationer under graviditeten alls. En del kan till och med gå över tiden och föda barn som har samma födelsevikt som andra barn i genomsnitt.