BB>Infobyrån>Önskar barn Graviditet| Barn| Mamman| Önskar barn| Trillingar| Övrigt  
fertilitet
Förkortningar som kan vara bra att känna till :
 
AH  Assisted hatching. Används vid provrörsbefruktning. Innebär att man hjälper embryot att fästa sig vid livmoderväggen.
BIM  Beräknad icke mens, den dagen mensen är beräknad till men man inte vill att den ska komma.
BM  Barnmorska eller Beräknad mens, beroende på sammanhang
BoN  Baby Or Not graviditetstest/ägglossningstest
CB  Clearblue graviditetstest/ägglossningstest
DI Donatorinsemination
DPO  Dagar efter ägglossning
ET Embryo transfer, när man får tillbaka ägget/äggen
FET Frozen embryo transfer, frysförsök
HCG  Humant Choriongonadotropin. Hormoner som kroppen producerar när man är gravid.
HSS/HSG Ultraljudsundersökning/röntgen av äggledarna
IVF  In vitro fertilisering, provrörsbefruktning
ICSI  Intracytoplasmatisk spermieinjektion. IVF med mikroinjektionsteknik, provrörsbefruktning
KK  Kvinnokliniken
LH  Luteiniserande hormon. Hormoner som gör att man får ägglossning.
MA  Missed abortion, missfall där fostret dör men inte stöts ut av kroppen direkt
MVC  Mödravårdscentralen
MF  Missfall
OHSS  Överstimulering
Pergo  Pergotime - ägglossningsstimulerande läkemedel
SM  Senaste mensens första dag
Spolning spolning av äggledarna för att undersöka om de har fri passage
Tempa  kartlägga ev. ägglossning genom att kontrollera kroppstemperaturen
TESA/PESA Testikel- eller bitestikelbiopsi
UL  Ultraljud
VC  Vårdcentralen
VUL  Vaginalt ultraljud
Utomkvedshavandeskap - när det befruktade ägget inte når fram till livmodern utan utvecklas utanför den
ÄD  Äggdonation
ÄL  Ägglossning
ÄP  Äggplock
Extra information

Generated in 0.005 seconds in which 0 seconds were spent on a total of 2 queries. Zlib compression enabled.

Annonsera på BB | Kontakta BB | Abuse | Regler
Copyright © Babyboom.nu