BB>Infobyrån>Barn Efter förlossningen|Sjuk|Barnvagn|Solen|Tänder|Säkerhet|Amning|Inskolning|Babysim  Inskolning

När ditt barn är ungefär 1-1½ år kanske det är dags att börja på förskola eller hos dagbarnvårdare. Många föräldrar är oroliga att lämna bort sitt "lilla barn". Besök förskolan eller dagbarnvårdaren och träffa personalen så Du får en uppfattning om stämningen där. Det är viktigt att föräldrarna får tillit till personalen.
Oro förs lätt över på barnen och det kan bli en negativ start. Förskolan brukar ha en skrift som berättar om verksamheten. Den kan se ut på följande sätt i avsnittet som berör inskolningen:
"Ditt barn kommer att få uppleva en ny miljö, något som är annorlunda än hemma. Omställningen måste göras så varsamt som möjligt. Inskolningen betyder att man sakta vänjer barnet vid förskolan. Det innebär bland annat att Du och Ditt barn samt personalen och de andra barnen bekantar sig med varandra. För att underlätta detta har en av personalen den huvudsakliga kontakten med Dig och Ditt barn under inskolningsperioden."
Inskoningsperioden brukar vara ungefär 2 veckor och är av stor betydelse för Ditt barns fortsatta vistelse på förskolan.

Föräldrarnas medverkan under inskolningsperioden har en avgörande betydelse för barnets trygghet och fortsatta samarbete mellan personal och föräldrar.
Som förälder bör Du alltså räkna med att deltaga under denna tid. Inskolningens uppläggning görs upp i samråd mellan Dig och personalen. Det är Du som känner barnet och kräv att samma personal har hand om barnet under inskolningen. Barnet kan ha svårt att knyta kontakt med olika vuxna hela tiden. Känner barnet trygghet så knyter det själv kontakter med övrig personal efter en kort tid.

Under inskolningen vänjer du barnet vid att Du försvinner under kortare tider. Dessa stunder blir efter hand längre. "Smit" aldrig från barnet, utan krama om barnet och förklara att du snart kommer tillbaka. Även små barn förstår. När du överlämnar barnet var konsekvent, så att det inte blir ett bollande fram och tillbaka. När du bestämt att Du ska gå, så gör det, även om barnet blir lite ledset ofta går det fort över. Kom överens med personalen om att du kan ringa om Du känner dig orolig. Hoppas på en positiv upplevelse för både Dig och Ditt barn. Lycka till med inskolningen!!!

Extra information

Generated in 0.005 seconds in which 0 seconds were spent on a total of 2 queries. Zlib compression enabled.

Annonsera på BB | Kontakta BB | Abuse | Regler
Copyright © Babyboom.nu