BB>Infobyrån>Gravid>Graviditet FAQ v0-v12 | v13-v25 | v26-v38 | + v39-v42 | Bra att veta  

FAQ Tredje trimestern v26-v38

Nu börjar du nog tycka att förlossningen börjar närma sig med stormsteg. Helt plötsligt så är det inte så många veckor kvar. Mot slutet av graviditeten så kan du återigen börja känna dig trött. Du kan ha fått en massa nya besvär som halsbränna, sömnproblem och ont i ryggen, även om du inte redan haft tidigare. Du börjar bli tyngre och mer orörlig. Antagligen ser du mer och mer fram emot förlossningen. Försök, även om det är jättesvårt, att inte stirra dig blind på BF-dagen. Endast 5 % av alla kvinnor föder på just den dagen.

 • Andnöd
 • Moderkaksavlossning
 • Blödningar
 • Näsblod och nästäppa
 • Flytningar
 • Ryggont
 • Föreliggande moderkaka
 • Svettningar
 • Förvärkar
 • Synen
 • Glukosbelastning
 • Sömnproblem
 • Graviditetsdiabetes
 • Urinvägsbesvär
 • Havandeskapsförgiftning
 • Vändningsförsök
 • Högt blodtryck
 • Ödem och svullnad
 • Ljumskarna
 • Överburenhet
 • Lock för öronen
 • Andnöd

  Mot slutet av graviditeten ofta runt vecka 34 så kan man känna av andnöd. Barnet ligger då så högt att det kan trycka mot dina lungor. Inför förlossningen så ökar också blodvolymen och detta kräver i sin tur högre syresättning av blodet. Men även om du känner dig andfådd så behöver du inte vara orolig för barnets skull. Barnet får alltid syra först och främst.
  Ta det som ett av naturens tecken och ta det lite lugnare. Det brukar bli bättre igen under de sista veckorna då magen sjunker ner lite och då blir det återigen lite lättare att andas.

  Tillbaka

  Blödningar

  Vid en riklig blödning under graviditeten ska du alltid kontakta sjukhus och under de sista tre, fyra månaderna före beräknad förlossning så ska du söka läkare även vid en mindre blödning.
  Om du får en blödning i slutet av graviditeten kan det vara ett tecken på att förlossningen satt igång. Det brukar vara blod som kommer från området runt livmodershalsen. Det tyder på att den håller på att tunnas ut och har vidgats något. Om barnet är väntat inom en månad och blödningen ser ut som början av en menstruation, teckenblödning, kan du ta det som ett normalt tecken på att kroppen är beredd inför förlossningen och att den kan sättas igång inom en eller ett par veckor eller till och med tidigare i vissa fall. Man kan också få en mindre blödning efter en vaginal undersökning eller i samband med eller direkt efter ett samlag. Det kommer också från livmodershalsen och är inget farligt.
  En klarröd blödning, som mitt i en menstruation är en annan sak. Allvarliga blödningar före förlossningen är sällsynta men dom du börjar blöda bör du omedelbart ta kontakt med sjukhuset.
  Är du minsta tveksam så ring in och prata med förlossningen det skadar aldrig. Se även: Föreliggande moderkaka och även moderkaksavlossning.

  Tillbaka

  Flytningar i slutet av graviditeten

  I slutet kan det hända att du får väldigt mycket flytningar. Det kan faktiskt komma så mycket så man får använda binda för att hålla sig torr. Det är inget att oroa sig över.Flytningar beror på att vävnaderna i slidan är mer blodrika men huvudorsaken är en ökad slemproduktion i livmoderhalsen. Detta tillsammans med avstötningen av celler i slidan gör att man kan få ökade flytningar under graviditeten.

  Om flytningarna luktar illa och blir missfärgade kan det vara en svampinfektion. Flytningarna kan då vara lite vita och tjocka och dessutom ge klåda och slidan blir röd och öm. Sluta ät socker och vitt mjöl och ät mycket fullkornsbröd, frukt, grönsaker och protein. En svampinfektion kräver medicinsk behandling, ibland också av partnern. Receptfria medel finns att köpa på apoteket, rådgör med din barnmorska. Filmjölk och yoghurt kan lindra klådan tillfälligt.

  Ibland kan det komma så mycket flytningar att det kan vara svårt att veta ifall det rör sig om flytningar, urinläckage eller vattenavgång. Är det tal om vattenavgång så kommer det ofta i ”skvättar” när man rör sig. Ring in och rådgör med förlossningsavdelningen. Ofta vill de att man kommer in för en kontroll för att konstatera vad läckaget beror på.

  Tillbaka

  Föreliggande moderkaka-placenta praevia

  Ibland så uppstår det en blödning från moderkakan när den sitter för lågt och delvis är ivägen för barnets huvud. Återkommande blödningar från 27: e veckan är ett typiskt symptom på så kallad ”föreliggande moderkaka”.
  Det inträffar i cirka en på 300 födslar och betyder nästan alltid att förlossningen får ske med ett kejsarsnitt. Vid en vaginal förlossning skulle moderkakan lossna från sitt fäste, då den nedre delen av livmodern tunnas ut och fostret skulle inte få näring och syre.
  Om du har blödningar i senare delen av graviditeten kan det hända att du blir inlagd på sjukhus och om blödningarna fortsätter blir du antagligen tillrådd at stanna där tills barnet är tillräckligt utvecklat för att födas.

  Tillbaka

  Förvärkar

  Förvärkarna eller sammandragningar som det också kan kallas, kan ses som livmoderns träning inför förlossningen. Livmodern hårdnar och blir hård som en boll. Dessa förvärkar brukar vara i bara 30 sekunder och du kanske inte ens märker av dem men kvinnans livmoder tränar alltid, även när man inte är gravid.
  Ofta så brukar de märkas från omkring 30: e veckan. I början är de oregelbundna. Förvärkarna är delvis till för att bearbeta livmoderhalsen inför förlossningen.

  Hur vet man då om det är förvärkar eller förlossningsvärkar?

  Förlossningsvärkar

 • Sammandragningarna kommer tätare och gör mer och mer ont
 • Sammandragningarna kommer någorlunda regelbundet
 • om du rör på dig ökar de i styrka
 • sammandragningarna känns vanligvis i ryggen och förflyttas framåt
 • livmoderstappen mjuknar och förkortas


 • Förvärkar behöver inte göra mindre ont än förlossningsvärkar när de först börjar. Även om det inte är förlossningsvärkar så tänk på att varje värk tar dig lite närmare förlossningen.

  Förvärkar

 • Sammandragningarna kommer med samma styrka, längd och regelbundenhet
 • sammandragningarna kan vara oregelbundna
 • om du rör på dig så påverkas inte sammandragningarna
 • dessa sammandragningar kan kännas högt uppe på magen
 • Tillbaka

  Glukosbelastning

  Två tredjedelar av kvinnor med glukosintolerans under graviditet återfinns i den begränsade gruppen med en eller flera riskfaktorer. För att hitta ytterligare 0,5 procent måste man utföra allmän screening även av de över 90 procent av kvinnorna som saknar riskfaktorer, I Sverige används den av WHO rekommenderade definitionen, där graviditetsdiabetes anses föreligga om blodglukos 2 timmar efter intag av 75 g glukos är lika med eller högre än 9,0 mmol/l.
  Glukosbelastning görs för att så tidigt som möjligt upptäcka och behandla gravidtetsdiabetes.
  De flesta gör en glukosbelsastning runt vecka 28 eller 29. Dessutom kan det göras i vecka 12 för gravida som tidigare haft graviditetsdiabetes eller som har syskon eller föräldrar som har diabetes.

  Undersökningen görs på mödravårdscentralen. I förberedelserna till undersökningen ingår att man gärna bör försöka äta regelbundna måltider de närmaste tre dagarna före belastningen. Efter 24.00 natten före äter eller dricker du inte någonting. På undersökningsdagens morgon kommer du fastande till mödravårdscentralen. Jäkta inte och undvik kroppsansträngning. Du bör också avstå från att röka på morgonen om du är rökare De tar blodprov i fingret för bestämning av blodsocker 2 timmar efter du har druckit glukoslösningen. Du kan ta med en halv citron - så smakar sockerlösningen bättre. Packa gärna ner något att äta efter undersökningen är färdig för då är man väldigt hungrig.

  Tillbaka

  Graviditetsdiabetes

  Graviditetsdiabetes innebär att en del kvinnor under graviditeten har en lägre tolerans för socker och får du förhöjda värden av glukos i blodet. Definitionen av graviditetsdiabetes varierar starkt internationellt, liksom typ av belastningstest I Sverige används den av WHO rekommenderade definitionen, där graviditetsdiabetes anses föreligga om blodglukos 2 timmar efter intag av 75 g glukos är lika med eller högre än 9,0 mmol/l. Ett par procent av alla gravida drabbas av graviditetsdiabetes. Det finns stora etniska skillnader. Särskilt vanligt är glukosintolerans i samband med starkt ändrade levnad och kostvanor exempelvis när kvinnor flyttar från ett u-land till ett i-land. Ett stort problem är att tröskelvärden för glukosnivåer hos modern, som skulle öka risken för fosterpåverkan, aldrig har klart definierats.

  Diabetes är en av de vanligaste folksjukdomarna vi har och antalet drabbade har ökat med stigande vällevnad. Man räknar med att var tionde pensionär insjuknar i åldersdiabetes. Man har sett ett visst samband mellan graviditetsdiabetes och diabetes senare i livet. I yngre åldrar kan diabetes uppkomma efter en infektion och i vissa fall med graviditet. Risken ökar om det finns diabetes i släkten.

  Har du diabetes måste du stå under läkarkontroll under hela graviditeten. Insulinbehovet förändras under en graviditet och medicin och diet måste anpassas efter det. Det är angeläget att under en graviditet upptäcka en eventuell diabetes, för att tidigt behandla och dels för att förebygga komplikationer hos både moder och barn. Blir man inte behandlad mot diabetes så får barnet en högre födelsevikt och det kan också bli komplikationer under själva förlossningen.

  Om diabetes utvecklas under graviditeten brukar blodsockervärdena bli normala igen efter förlossningen.

  Tillbaka

  Havandeskapsförgiftning

  Havandeskapsförgiftning drabbar ca 2 % av alla gravida kvinnor. Den är särkskilt vanlig bland förstagångsföderskor och kvinnor över 35 samt om man väntar mer än ett barn Orsaken till varför man drabbas är okända men man tror att det rör sig om en immunologisk reaktion mot något. Det är sällsynt att man får havandeskapsförgiftning före 28: e veckan. Det är olika hur sjukdomen förlöper. En del kan ibland bli bättre men de flesta blir sämre och sämre.

  Det första varningstecknet är ödem med svullnad i ansikte, fötter och händer och en kraftig viktökning. Andra tidiga symptom är högt blodtryck dvs. över 140/90 samt äggvita i urinen. Eftersom förekomsten av äggvita i urinen är av avgörande betydelse för diagnosen av havandeskapsförgiftning och risken för komplikationer, bör ett urinprov alltid utföras vid varje tillfälle då blodtrycksförhöjning noteras. Förekomst av protein i urinen enbart utan blodtrycksförhöjning är dock ytterligt sällan tecken på havandeskapsförgiftning utan vanligen en förorening eller ett tecken på urinvägsinfektion.
  Ofta känner man inte av dessa symptom utan de märks under undersökningarna hos barnmorskan. Nästa stadium av sjukdomsförloppet kan vara huvudvärk, smärtor i övre delen av magen och ögonflimmer. Dessa tecken var för sig behöver inte betyda att du drabbats av havandeskapsförgiftning.
  Allvarliga risker med sjukdomen är att man i vissa sällsynta fall väldigt snabbt kan försämras på bara ett par minuter och drabbas av kramper som kan vara livshotande. Därför står man ofta under väldigt noggrann kontroll. Även lever och njurfunktionen kan påverkas.

  Först åtgärden är vila och sjukskrivning. Blodtryckssänkande medel och någon veckas inläggning på sjukhus för observation och vila kan också behövas. Vid kraftig blodtrycksstegring och svåra besvär är behandling på sjukhus nödvändig.

  Sjukdomstillståndet kan dessutom leda till tillväxthämning hos barnet. Barnet tål inte så stora påfrestningar vare sig under graviditeten eller under förlossningen. Ibland startar förlossningen för tidigt eller så måste man sätta igång förlossningen före beräknad tid för att på så sätt få sjukdomssymptomen att upphöra. Ungefär 20 % av alla som drabbas av havandeskapsförgiftning förlöses med kejsarsnitt ofta på grund av att barnet inte mår så bra inne i livmodern. Men de flesta klarar av att föda vaginalt. Efter förlossningen blir de flesta mammor helt återställda nästan direkt. Efter sex veckor ska alla symptomer vara borta.

  Tillbaka

  Högt blodtryck

  Högt blodtryck (140/90 eller mer) kan vara tecken på havandeskapsförgiftning men inte nödvändigtvis. Av alla gravida kvinnor i Sverige så har 5-9 % blodtrycksförhöjning medan havandeskapsförgiftning, där man även har äggvita i urinen och ödem, bara förekommer i 2 % av alla graviditeter. Försök vila så mycket du någonsin kran om ditt blodtryck är högt.

  Tillbaka

  Ljumskarna

  I slutet av graviditeten är det vanligt att man får ont i området kring blygdbenet där fogarna har mjukats upp inför förlossningen. Undvik att stå länge och byt ställning ofta även när du sitter. En del kvinnor kan också få håll på grund av att ligamenten på var sin sida om livmodern tänjs ut. När du sovit och ska stiga upp är det enklare att man rullar över på sidan och sen sätter sig upp försiktigt med hjälp av att ta stöd med händerna.

  Tillbaka

  Lock för öronen

  På grund av hormonerna så kan många gravida kvinnor och även ammande kvinnor ibland drabbas av lock för öronen. Det är vanligast i slutet av graviditeten.
  Det beror på att örontrumpeten som i normala fall är svullen minskar hos vissa gravida och ammande kvinnor. Om du drabbas av lock för öronen så undvik därför näsdroppar eftersom de minskar svullnaden i näs- och örongångar. Besvären brukar försvinna efter avslutad amning.

  Tillbaka

  Moderkaksavlossning

  Moderkakan kan lossna helt eller delvis under den senare delen av graviditeten. När den lossnar från livmoderväggen uppstår en blödning Blodet som samlas mellan moderkakan och livmodersväggen rinner slutligen ut i slidan. När den lossnar så ökar livmodern i storlek, fosterrörelserna minskar och det uppstår sammandragningar i livmodern. Blödningarna följs ofta av en kraftig smärta i nedre delen av buken.
  Det inträffar vid ca 1 av 200 förlossningar och är lika vanligt bland förstföderskor som omföderskor. Man vet inte anledningen till varför det händer men man vet att det händer oftare rökare än icke-rökare.

  Moderkaksavlossning är en akut situation och du bör omgående uppsöka sjukhus om du får en blödning i tredje trimestern för kontroll. Det är en av de största anledningarna till blödning under denna perioden.

  Man delar in moderkaksavlossningen i tre typer beroende hur allvarlig den är.

  Lindrig

  Vid lindrig moderkaksavlossning kan det inträffa en liten blödning. Behandlingen är att fortsätta graviditeten vilandes i sängen. Man kollar också upp med hjälp av ultraljud regelbundet hur situationen är. Om det är nära inpå förlossningen så kan det bli tal om en igångsättning.

  Måttlig

  När upp till en fjärdedel av moderkakan lossnar kallas det en måttlig avlossning. Kvinnan förlorar mellan en halv och en liter blod. Det betyder att man behöver blodtransfusion. Om det är nära inpå förlossningen brukar man förlösa kvinnan med hjälp av kejsarsnitt.

  Svår

  När minst två tredjedelar av moderkakan lossnar så kallas det för svår avlossning. Kvinnan förlorar då upp till två liter blod. Det leder till njursvikt, rubbningar i blodets koaguleringsförmåga och svår chock. Man gör i detta fall ett akut kejsarsnitt för att försöka rädda barnet och ger mamman blodtransfusion.

  Om moderkaksavlossning sker innan den tredje trimestern går det inte att rädda barnet.

  Tillbaka

  Näsblod och nästäppa

  Täppt näsa är vanligast i slutet av graviditeten. Det uppkommer på grund av den ökade östrogenhalten och på grund av ökad blodvolym samt sämre cirkulation. Det kan göra så att brosk och vävnader i näsan blir mjuka. Passagen i näsan täpps då till. Blodkärlen kan vidgas och bukta ut och detta kan leda till återkommande näsblödningar. Både näsblod och nästäppa är värst under vinterhalvåret eftersom luften då är torrare på grund av elementen inomhus.
  Undvik nässpray. Besvären försvinner oftast inte förrän efter förlossningen men har du vant dig vid nässpray så kan det bli ett stort problem att sluta använda sprayen lång tid efter förlossningen.

  Tillbaka

  Ryggont

  Många kvinnor lider av ryggont i slutet av graviditeten. Det är ju inte så konstigt med tanke på den extra belastningen man utsätter ryggen för. Försök tänka på din hållning.

  Värk i övre delen av ryggen

  Man försöker kompensera framvikten genom att skjuta tillbaka axlarna och spänna musklerna i övre ryggpartier. Detta kan göra att man får värk i ryggen. Försök tänka på att vrida axlarna bakåt och gör axelrullningar så ofta du orkar och kan.

  Vär i nedre delen av ryggen

  Om barnet ligger i fixerat läge med ansiktet mot magen och bakhuvudet på barnet trycker mot din korsrygg så kan man få ont i slutet av graviditeten. Skjut rygg på golvet på alla fyra så lättar du tyngden från ryggen.

  Ont nedanför revbenen

  Runt 30: e veckan kan det göra ont straxt under revbenen på ena eller andra sidan när livmoderns övre del står högt. Det gör ont i vilken sida barnet än ligger på. Det enda som är bekvämt är att sitta rak på en ganska hög stol. Det hjälper att l yfta armarna ovanför huvudet och sträcka dem så högt som möjligt så att hela bröstkorgen lyfts upp från livmodern.

  Tillbaka

  Svettningar

  Även om man aldrig annars svettas kan man lida väldigt av det i slutet av graviditeten. Det är på grund av att ämnesomsättningen ökat med omkring 20 % som man svettas. När den blir hög så blir man lättare varm och svettas mycket lättare än i vanliga fall. Försök att dricka mycket vatten helst två liter om dagen för att återställa vätskebalansen.

  Tillbaka

  Synen

  En del kvinnor kan börja se sämre och lite suddigt under graviditeten. Det kan bero på att man samlar på sig vätska i kroppen under slutet av graviditeten. Vattnet fyller även ögats vävnader och kan ge suddig syn eller till och med fläckar i synfälten.
  Berätta alltid för din barnmorska ifall du ser suddigt för i en del fall kan det även vara ett av de tecken som kommer i samband med en havandeskapsförgiftning.

  Tillbaka

  Sömnproblem

  Mot slutet av graviditeten kan sömnlöshet bli till ett stort problem. Det kan vara den stora livmodern som är orsak, det är svårt att hitta en bekväm sovställning. Det skönaste är antagligen att ligga på sidan med ena knäet uppdraget. Täta urinträngningar på natten kan också vara en orsak till sömnsvårigheter. En del kvinnor har också svårt att sova på grund av tankar runt den kommande förlossningen.
  Man kan försöka ge sig ut på en liten kvällspromenad, ta ett varmt bad eller en varm dryck det kan hjälpa mot sömnlöshet. Undvik att ta sömnmedel under graviditeten. En del tror också att sömnlösheten är ett sätt av naturen att vänja vid nattvakan inför förlossningen och den första tiden med barnet. Framåt morgonkvisten så kan även stickningar i händer och handleder vara en orsak till att du sover dåligt. Se även: karpaltunnelsyndrom.

  Tillbaka

  Urinvägsbesvär

  I slutet av en graviditet kan det behövas mycket planering för att kunna ta sig någonstans. Man måste nästan planera vägen under dagen efter var det finns toaletter. Man tycker inte att man gör mycket annat och skulle nästan kunna tänka sig sova inne på toaletten på nätterna eftersom det hade varit mycket närmare alla de gånger man vaknade. Det växande barnet trycker mot blåsan och det gör att du behöver gå på toaletten oftare.
  För en del kan det vara svårt att tömma blåsan helt och det bäddar för urinvägsinfektion. Det är inte alltid man känner någon symptom.

  Den växande livmodern kan också trycka på urinledarna som går från njurarna och ner i blåsan. Kvinnan kan då få smärtor, speciellt på den högra sidan eftersom livmodern lutar en smula mot höger. Det kan kännas som smärta över njurtrakten och kan göra så ont som man kräker av det. Åk in till förlossningen för en kontroll.
  Urinvägarna utvidgas under graviditeten. Det beror på att spänningar i den glatta muskulaturen än nedsatt på grund av hormonella förändringar.

  Tillbaka

  Vändningsförsök

  Ungefär 3 % av barnen vänder sig inte innan förlossningen utan ligger kvar med stjärten neråt. Det är viktigt att upptäcka sätesbjudning innan förlossningen för att man ska veta hur man ska förbereda sig inför den.
  Ofta gör man ett försök att vända barnet. Ungefär hälften av alla vändningsförsök lyckas. Det går till så att först får mamman vila. Sen kopplar man in CTG och dropp med livmodersavslappnande medel. Läkaren trycker sedan med händerna mot livmodersväggen och med små rörelser hjälps barnet att vända sig. Det kan kännas en del för mamman. Om det går lätt och huvudet ställer sig i bäckeningången brukar det förbli så fram till förlossningen. Man försöker vänta så man kommer nära inpå förlossningen för att inte barnet ska vända tillbaka sig igen.

  Lyckas inte vändningsförsöket så finns det två alternativ antingen att föda barnet i sätesläge. Har modern ett rymligt bäcken kan det antagligen bli tal om en vaginal förlossning. Man gör då först en mätning av bäckenets storlek med röntgen och bedömer barnets storlek med hjälp av ett ultraljud. Om måtten är bra så finns det ingen ökad risk med att barnet föds i sätesläge. Men om bäckenet inte är rymligt nog för en sätesförlossning gör man ett kejsarsnitt. I en del landsting har man valt att rutinmässigt göra kejsarsnitt vid säteslägen kontakta din barnmorska för besked om vad som gäller i just ditt landsting.

  Tillbaka

  Ödem och svullnad

  Det är inte ovanligt att benen och fötterna framförallt svullnar under graviditeten. Det beror på att mer vätska bildas i kroppen på grund av den förändrade ämnesomsättningen under graviditeten. En sån svullnad är normal och försvinner ofta efter en natts sömn. Försök höj fotändan av sängen. Gör det ont eller om du samtidigt går kraftigt upp i vikt bör du ringa din barnmorska för det är ett av de tecken som kan finnas när man håller på att utveckla havandeskapsförgiftning.

  Tillbaka

  Överburenhet

  En graviditet räknas som överburen först 2 veckor efter datumet som satts vid ultraljudet. Man får åka på kontroller var annan eller tredje dag under ca en vecka, man får sällan gå över tiden mer än tre veckor, sedan sätts förlossningen i gång. Får man igång förlossningen så är den inte annorlunda än en vanlig förlossning, barnet växer inte så fort mot slutet så risken att barnet är för stort är inte mycket större än vanligt. Efter två veckor så får man gå på en så kallad överburenhetskontroll där man kollar upp hur barnet och mamman mår genom ultraljud, CTG och ofta även flödeskontroll.

  Om man av någon anledning inte får igång förlossningen så blir det kejsarsnitt. Man tror att anledningen till att förlossningen inte går i gång är att antagligen finns det fler hormoner än de man använder som inverkar på när en förlossning startar. Se även: Gå över tiden.

  Tillbaka
  Denna sammanställning ska inte under några omständigheter ses som någon medicinsk handbok utan enbart som en hjälp för våra medlemmar. Kontakta alltid MVC, BVC eller din läkare i första hand när du har några frågor. Kontakta gärna BabyBoom genom E-post om det finns någonting ni undrar över.
  Extra information

  Generated in 0.006 seconds in which 0 seconds were spent on a total of 2 queries. Zlib compression enabled.

  Annonsera på BB | Kontakta BB | Abuse | Regler
  Copyright © Babyboom.nu