BB>Trivselregler>personuppgiftsbehandling Huvudsidan | Infobyrån | Forum | Marknad | Sök | faq  
PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Medlem lämnar i samband med registrering personuppgifter som Babyboom behandlar i syfte att kunna tillhandahålla, administrera och kontrollera Tjänsten och medlemmens användning. Medlem godkänner den behandling av personuppgifter som framgår av Babybooms Personuppgiftsbehandling som utgör en integrerad del av dessa Villkor. All information som Medlem erhåller om annan Medlem via Babyboom sker endast vid ett bindande avtal på annonsmarknaden då endast medlems adress ges till säljaren för att kunna genomföra en försäljning.

Insamling av personuppgifter.
I samband med registrering på Babyboom uppger den som registrerar sig frivilligt vissa personuppgifter för att kunna bli Medlem. De personuppgifter som Babyboom samlar in vid registrering omfattar namn, adress, e-postadress, telefonnummer och i vissa fall personnummer. Babyboom har rätt och möjlighet att kontrollera dessa uppgifter. Viss information kan samlas in i samband med användandet av Tjänsten. Det kan vara namnet på Internet-leverantören och den IP-adress och domän Medlemmen ansluter sig ifrån, uppgifter om operativsystem och webbläsare samt datum och klockslag för inloggning och aktivitet på Babyboom.

Användande av personuppgifter.
De personuppgifter som samlas in används för att tillhandahålla, administrera och kontrollera Tjänsten och Medlemmens användning därav. Uppgifterna används även för att förhindra missbruk av Tjänsten.

Utlämnande av personuppgifter.
Medlem i Tjänsten har efter inloggning möjlighet att kontakta alla andra Medlemmar. Detta sker antingen ett intern PM system. Medlemmars namn, adress, telefonnummer (”Kontaktuppgifter”) finns inte tillgängliga för andra Medlemmar. Först efter avslutad försäljning lämnas dessa Kontaktuppgifter ut. Detta sker genom att det efter avslutad affär skickas ett e-postmeddelande till Köpare och Säljare där de får varandras Kontaktuppgifter. Dessa uppgifter hålls även tillgängliga på Babyboom för respektive part under en begränsad tidsperiod. Medlems personnummer lämnas aldrig ut till annan Medlem. Babyboom kan komma att lämna ut personuppgifter för att fullgöra lagstadgad skyldighet vid myndighetsbeslut eller beslut av domstol. Då Medlemmar på Tjänsten kan vara bosatta i olika delar av världen är Medlem införstådd med och godkänner att personuppgifter kan komma att lämnas ut till stat som inte ingår i EU eller EES. Babyboom lämnar inte ut personuppgifter av annan anledning än vad som framgår av dessa Villkor.

Ta del av personuppgifter.
Medlem har möjlighet att granska och ändra lämnade personuppgifter. Detta sker efter inloggning på Babyboom under kontrollpanelen. Medlem har endast möjlighet att ändra de av Medlemmen senast registrerade uppgifterna. Samtliga av Medlems uppgivna personuppgifter sparas av Babyboom.

Skydd av personuppgifter.
Babyboom värnar om att skydda lagrade personuppgifter. För detta ändamål används olika tekniska lösningar och säkerhetsmetoder till skydd mot otillbörlig åtkomst och användning.
Extra information

Generated in 0.005 seconds in which 0 seconds were spent on a total of 2 queries. Zlib compression enabled.

Annonsera på BB | Kontakta BB | Abuse | Regler
Copyright © Babyboom.nu